Privacy en cookies in het kort

Je kunt je persoonlijke gegevens invoeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers in een beveiligde computerruimte. Je (adres)gegevens worden gebruikt om de informatie te sturen waar je om hebt gevraagd. Of om je uit te nodigen voor wat je hebt aangevraagd. En om je te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wij verzamelen gegevens over het bezoek van onze website. Deze gegevens gebruiken we voor anoniem, statistisch onderzoek en om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit doen we onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is dan mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van je gegevens via internet is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kager Loopbaancoaching met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kager Loopbaancoaching garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Kager Loopbaancoaching via deze website garandeert je niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Kager Loopbaancoaching wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Wanneer Kager Loopbaancoaching links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Kager Loopbaancoaching worden aanbevolen. Kager Loopbaancoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kager Loopbaancoaching niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Kager Loopbaancoaching behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kager Loopbaancoaching of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.